Skip links

Wat was Afval loont?

Afval loont was een innovatieve inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval. Bij Afval loont kregen inwoners een geldbedrag per kilogram voor huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingeleverd bij de Afval loont filialen. Mensen kregen bij Afval loont geld voor (verpakkings)plastic/metalen/drankkartons (PMD), oud papier en karton, textiel, kleine elektrische apparaten en frituurvet.

Afval is niet waardeloos

Een groot deel van het huishoudelijk afval is te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Huishoudelijk afval is dus niet waardeloos, maar waardevol. Afval loont wilde mensen bewust maken van de waarde van afval. Als mensen zich daarvan bewust worden, dan zetten zij zich actief in voor het scheiden van afval / grondstoffen. Meer afvalscheiding leidt weer tot meer hergebruik. Dat is goed voor het milieu.

Sparen kon eenvoudig voor jezelf of een goed doel

Iedere kon meedoen

Een Afval loont filialen hadden een moderne en leuke uitstraling. Het inleveren van grondstoffen bij de filialen vergde weinig tijd en moeite. Filialen zaten op plekken waar mensen vaak komen, bijvoorbeeld in de buurt van supermarkten, sportterreinen en/of scholen.

Onze Initiatiefnemers

Later traden adviesbureau “Rebel Groep” en afvalinzamelaar “Renewi” (voormalige Van Gansewinkel) toe als aandeelhouders. Uiteindelijk gevolgd door het private equity fonds “Social Impact Ventures Nederland”.

Social enterprise

Afval loont was een sociale onderneming die impact op zowel ‘people’ als ‘planet’ realiseerde. Haar missie was ‘Samen sparen we de natuur’. Een onderdeel van de missie was om medewerkers in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

renewi
rebel
social

Resultaten 2011 – 2019

In totaal is er voor 15 mln. kilo aan grondstoffen ingeleverd, waarmee € 1,0 mln. is gespaard door de spaarders. Er zijn ruim een miljoen bezoeken geweest, door ruim 20.000 spaarders. Er werden aan meer dan twintig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan geboden.

In de laatste jaren bereikte Afval loont een omzet van meer dan € 1 miljoen en een positief resultaat. Desondanks slaagden wij er niet in het aantal filialen in Nederland verder uit te breiden. Daarom is besloten eind 2019 alle activiteiten te staken.

Tot slot

“Er is een toenemende belangstelling voor recycling van afval. Meer en meer realiseert men dat inzameling van kwalitatief goede grondstoffen een wezenlijk onderdeel van de circulaire economie is. Met Afval loont hebben wij ons negen jaar met succes ingezet voor deze belangrijke zaak! Ik dank deelnemers, personeel en alle andere stakeholders die een bijdrage hebben geleverd.”

Jørgen van Rijn, Oprichter Afval loont